Posts

Kattavat investointilaskelmat - tehokkaan päätöksenteon perusta

Blog

Kattavat investointilaskelmat ovat keskeinen osa päätöksentekoa yrityksissä ja organisaatioissa, ja ne tarjoavat arvokasta tietoa investointien kannattavuudesta ja riskitasosta. Investointilaskelmia käytetään arvioimaan eri vaihtoehtojen välisiä taloudellisia vaikutuksia sekä varmistamaan, että päätökset ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Investointilaskelmassa selvitetään ensimmäiseksi alkuinvestointi Ensimmäinen askel, kun tehdään kattavat investointilaskelmat, on selvittää alkuinvestointi ja sen odotettu tuottoaika. Tähän sisältyy yleensä investoinnin hankintakustannukset sekä sen odotetut tuotot tulevina vuosina. Tämä antaa selvän käsityksen investoinnin kokonaiskustannuksista ja siitä, kuinka nopeasti se voi tuottaa tuottoa.

20 February 2024

Controller-palvelu on nykypäivää yrityksissä

Blog

Yrityksen taloushallinto on iso kenttä. Yritystalouteen kuuluu lakisääteisesti kirjanpito. Se kertoo tulojen, menojen, velkojen, omaisuuden ja liikevaihdon osuuden yrityksen rahavirrasta. Mutta pelkkä kirjanpito ja vuotuinen tilinpäätös eivät sellaisenaan riitä kuvaamaan yrityksen asemaa saman alan yritysten joukossa eikä niistä voida ennustaa tulevaisuuden näkymiä ilman, että lukuja analysoidaan ja verrataan alan suhdanteisiin ja valtiontalouteen. Tällaiseen analyysiin pohjautuvaan talouskehityksen arviointiin tarvitaan taloushallinnon osaajia, jollaisia ovat esimerkiksi talouspäällikkö ja controller. Taloudellinen neuvonanto ja tulkinta vievät eteenpäin

19 September 2023

Controller-palvelu auttaa näkemään tulevaisuuteen

Blog

Yrityksessä on aina suoritettava kirjanpito. Siitä käyvät ilmi muun muassa yrityksen menot, tulot, velat, omaisuus ja liikevaihto. Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro esimerkiksi, mihin suuntaan yrityksen tulisi pyrkiä seuraavana vuonna tai oliko jokin hankita todellisuudessa kannattava. Tällaiseen tietoon tarvitaan analysointia, jonka avulla kyetään ennustamaan taloutta ja tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita. Controller-palvelu on lyhyesti määriteltynä juuri tällaista taloudellista neuvonantoa ja tulkintaa. Laadukasta asiantuntemusta Kuka hyvänsä tuskin pystyy tarjoamaan controller-palveluita. Usein asiantuntijapalveluiden tarjoajat ovatkin joko kauppa-, talous- tai hallintotieteiden maistereita, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja kyky analysoida ja tulkita kirjanpidosta näkyviä faktoja kulloisenkin taloustilanteen kehyksissä.

22 May 2023