Controller-palvelu on nykypäivää yrityksissä

Blog

Yrityksen taloushallinto on iso kenttä. Yritystalouteen kuuluu lakisääteisesti kirjanpito. Se kertoo tulojen, menojen, velkojen, omaisuuden ja liikevaihdon osuuden yrityksen rahavirrasta. Mutta pelkkä kirjanpito ja vuotuinen tilinpäätös eivät sellaisenaan riitä kuvaamaan yrityksen asemaa saman alan yritysten joukossa eikä niistä voida ennustaa tulevaisuuden näkymiä ilman, että lukuja analysoidaan ja verrataan alan suhdanteisiin ja valtiontalouteen. Tällaiseen analyysiin pohjautuvaan talouskehityksen arviointiin tarvitaan taloushallinnon osaajia, jollaisia ovat esimerkiksi talouspäällikkö ja controller.

Taloudellinen neuvonanto ja tulkinta vievät eteenpäin

Yrityksen taloushallintoon hakeutuu koulutettua väkeä. Talousjohtaja ja controller ovat ammattimaisen taloushallinnon asiantuntijoita. Näiden nimikkeiden alla työskentelevät ovat usein kauppa- tai taloustieteiden maistereita, joilla tavallisesti on enemmän työkokemusta joltakin tietyltä tuotannon alalta. Tietoteknologiayritysten talouteen liittyvät asiat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia tuotantolaitosten talouskuvioihin. Osa teknologiayrityksistä on enemmän kotimaisella markkinapohjalla, kun taas osalle tärkeää on päivittää globaalia talousnäkymää.

Erityisesti controller on sellainen, jonka tehtävänä on tuntea yrityksen talousalue laajemminkin, jolloin hän voi analysoida yrityksen sijoittumista omalla alallaan sekä alalla tapahtuvia suhdannevaihteluita ja niiden vaikutusta. Yrityksen kehityksen myötä controllerin seurannassa on koko toimialan kehitys. Vain tällä keinoin on muodostettavissa kokonaisvaltainen kuva yrityksen mahdollisuuksista alansa kentällä. Tämä on syy, miksi joskus voi tulla tilanne, jolloin yrityksen voi katsoa parhaaksi ottaa ulkopuolinen controller-palvelu esimerkiksi yhden vuoden ajaksi.

Controller on yritysjohdon strateginen kumppani

Usein on hyvä ja hyödyllinen asia, että yritys palkkaa controller-palvelun sen omien työntekijöiden ulkopuolelta. Talousjohtaja saattaa olla hyvä ammattilainen, mutta hänen näkemyksensä voi olla liikaa yrityksen sisäinen, jolloin hän ei ehkä huomaa, mitä asioita yrityksessä voitaisiin tehdä toisin kenties paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Controllerin tehtävänä on suodattaa merkityksellistä tietoa kaiken muun tiedon seasta ja tällä tavoin toimia yrityksen johdon strategisena suunnan näyttäjänä. Hän raportoi säännöllisesti yrityksen johdolle omat tulkintansa, jotka pohjautuvat kirjanpitoon. Varojen ja velkojen erotus eli substanssiarvio saattaa olla tärkeää saada käsiin myös kesken vuotta, ja tämän controller pystyy toimittamaan.

Controller-palvelu tai controller-palvelu räätälöitynä räätälöitynä on erityisen hyödyllinen uusissa projekteissa tai muutoshankkeissa. Sen avulla prosessi etenee kustannustehokkaasti ja suunnitellusti.

 

jaa  

19 September 2023

Kirjanpito on lakisääteistä yrityksille

Rahavirran kirjaaminen on yritykselle nimeltään kirjanpitoa. On olemassa yhdenkertaista kirjanpitoa, jollainen usein riittää enintään kolme henkeä työllistävälle pienyritykselle, ja kahdenkertaista kirjanpitoa, joka täytyy toimittaa isommissa yrityksissä. Tervetuloa blogin pariin, jos kirjanpitoasiat ovat ajankohtaisia tai muuten vain kiinnostavat. Koska yrittäjä on lain mukaan kirjanpitovelvollinen, edellyttää se kirjanpitoperusteiden hallitsemista. Hyvä kirjanpito vie yllättävän paljon aikaa ja on tehtävä erityistä huolellisuutta ajatellen, jotta se täyttää kaikki kirjanpitolain vaatimukset. Mikäli yritys on riittävän pieni tai tarjoaa vain palveluja, on mahdollista että yhdenkertainen kirjanpito riittää. Tämä on mahdollista tehdä itsekin, vaikka aikaa ja asiaan perehtymistä se vaatiikin. Kahdenkertainen kirjanpito sen sijaan on syytä antaa erityisen kirjanpitäjäpalvelun hoidettavaksi, sillä siihen sisältyy paljon huomioitavaa. Toivottavasti blogitekstit herättävät ajatuksia ja virittävät rakentaviin kommentteihin.