Controller-palvelu auttaa näkemään tulevaisuuteen

Blog

Yrityksessä on aina suoritettava kirjanpito. Siitä käyvät ilmi muun muassa yrityksen menot, tulot, velat, omaisuus ja liikevaihto. Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro esimerkiksi, mihin suuntaan yrityksen tulisi pyrkiä seuraavana vuonna tai oliko jokin hankita todellisuudessa kannattava. Tällaiseen tietoon tarvitaan analysointia, jonka avulla kyetään ennustamaan taloutta ja tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita. Controller-palvelu on lyhyesti määriteltynä juuri tällaista taloudellista neuvonantoa ja tulkintaa.

Laadukasta asiantuntemusta

Kuka hyvänsä tuskin pystyy tarjoamaan controller-palveluita. Usein asiantuntijapalveluiden tarjoajat ovatkin joko kauppa-, talous- tai hallintotieteiden maistereita, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja kyky analysoida ja tulkita kirjanpidosta näkyviä faktoja kulloisenkin taloustilanteen kehyksissä. Controller näyttää yrityksen johdolle suuntaa ja on tällä tavoin sen strateginen kumppani.

Hänen tulee nähdä yrityksen kehitys seuraamalla sen kirjanpitoa ja kassavirtaa, ja samalla controller seuraa koko toimialan kehitystä. Tällä tavoin hän pystyy muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen mahdollisuuksista toimialan sisällä.

Toimintatavat

Miten controller seuloo merkitykselliset tiedot kirjanpidosta ja mitä hän niillä tekee? Ensinnäkin ulkopuolinen näkee useimmiten paremmin yrityksen asiat kuin joku yrityksen sisältä. Controllerin tehtävänä yrityksen johdon strategisena kumppanina on kyetä seulomaan merkityksellinen tieto ja raportoimaan johdolle rakentavasti oma tulkintansa ja analyysinsa, joka pohjautuu kirjanpitoon. Näin hän auttaa yrityksen johtoa näkemään tilanteen selkeämmin. Hyvä controller tekee tarvittaessa nopeasti substanssiarvion eli varojen ja velkojen erotuksen.

Mikäli yritys haluaa toteuttaa menestyksekkäästi jonkin uuden projektin tai muutoksen sen hallinnossa tai toimintatavoissa, edellyttää tällainen tavallisesti controllerin apua. Hän kykenee panemaan muutosprosessin alulle kustannustehokkaasti ja auttaa tulevaisuuden suunnittelussa. Koko muutosprosessin ajan controller toimittaa yrityksen johdolle päivitetyt talousraportit ja analyysit. Ajantasaiset numeronäkymät ja niiden tulkinta ovat iso apu johdolle, joka muutoin saattaisi tuntea epävarmuutta muutosprosessissa.

Konkreettina esimerkkinä controller voi tarpeen vaatiessa ajantasaistaa kirjanpidosta ostorekontran ja myyntirekontran kesken vuotta ja esitellä ne yrityksen johdolle. Tällainen rahavirtojen kontrolloiminen ennaltaehkäisee yllätyksiä auttaa talouden seuraamisessa.

Kaiken kaikkiaan controller-palvelu auttaa optimoimaan henkilöstöresurssit ja investoinnit, mikä puolestaan säästää kustannuksia. Se tekee alalta kilpailija-analyysejä ja seuraa trendejä, mikä auttaa yrityksen johtoa näkemään kauemmaksi tulevaisuuteen.

Controller-palvelu räätälöitynä meiltä: WAN Consulting oy.

jaa  

22 May 2023

Kirjanpito on lakisääteistä yrityksille

Rahavirran kirjaaminen on yritykselle nimeltään kirjanpitoa. On olemassa yhdenkertaista kirjanpitoa, jollainen usein riittää enintään kolme henkeä työllistävälle pienyritykselle, ja kahdenkertaista kirjanpitoa, joka täytyy toimittaa isommissa yrityksissä. Tervetuloa blogin pariin, jos kirjanpitoasiat ovat ajankohtaisia tai muuten vain kiinnostavat. Koska yrittäjä on lain mukaan kirjanpitovelvollinen, edellyttää se kirjanpitoperusteiden hallitsemista. Hyvä kirjanpito vie yllättävän paljon aikaa ja on tehtävä erityistä huolellisuutta ajatellen, jotta se täyttää kaikki kirjanpitolain vaatimukset. Mikäli yritys on riittävän pieni tai tarjoaa vain palveluja, on mahdollista että yhdenkertainen kirjanpito riittää. Tämä on mahdollista tehdä itsekin, vaikka aikaa ja asiaan perehtymistä se vaatiikin. Kahdenkertainen kirjanpito sen sijaan on syytä antaa erityisen kirjanpitäjäpalvelun hoidettavaksi, sillä siihen sisältyy paljon huomioitavaa. Toivottavasti blogitekstit herättävät ajatuksia ja virittävät rakentaviin kommentteihin.